LEUCOXEN

Được biết đến như Anatase – Rutile
Leucoxene bản thân không được xem như là một khoáng vật. Đúng hơn thì tên “leucoxene” là một thuật ngữ được dùng để chỉ những sản phẩm có hàm lượng TiO2 trong khoảng từ 70-93%. Nó là một sản phẩm biến đổi dạng hạt mịn tạo nên khoáng sản titanium với màu sắc khác nhau từ nâu sang vàng.

Leucoxene hình thành bởi sự biến đổi của thời tiết

Leucoxem được hình thành trong thiên nhiên bởi sự tác động của thời tiết đối với Ilmenit trong một khoảng thời gian. Sự tác động của thời tiết sẽ làm giảm bớt một lượng sắt trong Ilmenit và làm tăng lên hàm lượng của Titanium.

Leucoxene thường được tìm thấy trong cát quặng nhưng bản thân lại không được xem như là quặng do không có cấu trúc tinh thể xác định.

Thành phần hóa học của Leucoxene cũng biến đổi rất khác nhau và không có biểu hiện của một công thức hóa học nhất định.

Hiện tượng này được hiểu “Leucoxene” cơ bản là một sản phẩm của sự biến đổi, sản phẩm này có chứa khoáng vật của Titanium như Titanite, RutileIlmenit.

Công dụng của Leucoxene:

Leucoxen được dùng làm nguyên liệu đầu vào trong các nhà máy sản xuất pigment TiO2

Trong lĩnh vực kỹ thuật hàn, Leucoxene được dùng như là chất trợ dung ở các điện cực hàn đặc biệt là trong lĩnh vực đóng tàu và kỹ thuật dân dụng thông thường.

Menu